Za účelem informovanosti osob se zdravotním postižením a osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, které se chystají ke své cestě využít leteckou dopravu, vytvořila Evropská komise video „Nová práva pro osoby s omezenou schopností pohybu“.

Více informací k dispozici zde