Prakticky nevidomá Kačka Vděčná Pešková se se Světluškou poprvé seznámila před třinácti lety. Žádala nejprve o příspěvek na tandemové kolo, později o asistenci na digitalizaci materiálů a zvukové knihy. Nyní se již tři roky věnuje osobnímu rozvoji a koučingu, který chce díky Světlušce zprostředkovat i těžce zrakově postiženým. 

Celý článek k dispozici zde.