Online aplikace “Expedice kariéra” byla vyvinuta jako součást jedné sady pracovních listů -  Sebepoznání, které jsou primárně určeny pro kariérové poradce působící na základních a středních školách.

Aplikace hravou formou pomáhá žákům s mapováním jejich měkkých dovedností.

Všechny tři sady pracovních listů - Sebepoznání, Trh práce, Sebeprezentace, které kopírují tři oblasti dovedností pro řízení vlastní kariéry jsou volně k dispozici na našem webu.

Odkaz na aplikaci

Pracovní listy a online aplikace získaly Národní cenu kariérového poradenství za rok 2020, kterou každý rok uděluje Centrum Euroguidance při Domě zahraniční spolupráce v součinnosti s dalšími evropskými zeměmi. Více informaci zde: https://www.euroguidance.cz/novinky/2020/nckp.html