Manuály ke stažení ve formátu PDF:

  1. Jak efektivně pracovat s dítětem se SVP
  2. Jak jednoduše postupovat při výuce žáka s poruchou učení (ČJ)
  3. Jak jednoduše postupovat při výuce žáka s poruchou učení (cizí jazyk)
  4. Přehled změn ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  5. Jak pracovat s úzkostí
  6. Jak se adaptovat na krizi
  7. Jak vydržet domácí výuku
  8. Slovo rodičům od psychologa
  9. "Celý život je učení" - finský vzdělávací systém, doporučení pro implementaci do prostředí českého školství
  10. Distanční výuka a žáci se SVP (soubor doporučení pro distanční výuku)