Právní poradna

Nevíte? Nejste si jistí? Tak se raději zeptejte!

Právní poradenství zajišťuje především poskytnutí informací o právní úpravě, která souvisí s daným problémem a popřípadě u které instituce, orgánu, můžeš uplatnit právní nárok či splnit nějakou povinnost, aby nedošlo k případným sankcím.

Okruhy problémů, se kterými se můžete na poradnu obrátit:

  • podpora při řešení právních otázek zejména v oblasti práva občanského, rodinného a pracovního,
  • výklad právních předpisů,
  • pracovně-právní problematika.

Obraťte se na nás

Osobí konzultace jsou možné po předchozí e-mailové domluvě.

pravniporadna@service.zcu.cz

Poradna pro občany v nesnázích

+420 735 795 556

Otevřeno: pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 objednaní; Čtvrtek: 12:00 – 17:00 neobjednaní

Diakonie Západ