Integrace bez zábran

Vzdělávací materiál do škol, který žákům a studentům přiblíží život a studium s postižením.

Snahou je, aby si žáci dokázali představit, s jakými obtížemi se mohou jejich spolužáci potýkat, co to pro ně konkrétní postižení znamená, o kolik mají běžné denní aktivity těžší. V širší rovině je cílem vzájemná tolerance a porozumění. Materiál je vhodný jako preventivní pro jakýkoliv třídní kolektiv. Nejvíce přínosný však bude pro třídní kolektivy, kde jsou přítomni žáci se SVP. Cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně základních škol a žáci středních škol.

Program je vyhotoven ve formě prezentace, jejíž hlavní částí jsou tři videa. Ta představí žákům život se sluchovým a zrakovým postižením a život s duševní poruchou. Každé video je pojaté zcela svébytně. Video o sluchovém a zrakovém postižení ukazuje běžné denní aktivity, při kterých je demonstrován rozdíl mezi tím, jak je může vykonávat zdravý člověk a jaké komplikace musí překonávat osoba s postižením. S úkolem přiblížit mladým lidem život s duševní poruchou se autoři vypořádali formou kresleného filmu. Ten přibližuje příběh studentky, u které se projevila schizofrenie. Film líčí její duševní stavy, reakce přátel a rodiny, a především ukazuje možnosti, jak takovou situaci řešit. Ke každému videu je připraven krátký kvíz, ve kterém si žáci ověří, co si z videa odnesli nebo co obecně o daném tématu vědí. Úvodní slovo k DVD namluvil doc. MgA. Jan Přeučil.

K programu byl připraven manuál, který obsahuje náměty na práci s dětmi na dané téma. Materiál lze použít jako komplexní (jednorázovou) didaktickou pomůcku, po níž bude následovat diskuse se žáky nebo studenty. Samotná videa trvají dohromady cca 60 min, proto je na program vhodné vyhradit alespoň dvě vyučovací hodiny. Program je nutné přizpůsobit organizaci vyučovacích hodin a s ohledem na schopnost žáků udržet pozornost, která odpovídá jejich věku, motivaci a dispozicím na neurologickém podkladu. Jednotlivá témata jde probírat i samostatně, program je možné využít i jako komponentu tematické výuky.

Pakliže budete mít o tento vzdělávací materiál zájem, kontaktujte prosím Mgr. Janu Krunclovu – na hruskja@rek.zcu.cz.

Samostatná videa jsou zveřejněná na našem kanálu na YouTube.