Pro pedagogy a zák. zástupce

Pro pedagogy

Přehled změn ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Jak jednoduše postupovat při výuce žáka s poruchou učení – český jazyk

Jak jednoduše postupovat při výuce žáka s poruchou učení – cizý jazyk

Celý život je učení aneb Stručný vhled do vývoje finského vzdělávacího systému.

Distanční výuka a žáci se SVP

Pro zákonné zástupce

Slovo rodičům v této době -upřímně od psychologa

Jak efektivně pracovat sdítětem se SVP

Jak vydržet domácí výuku a nezbláznit se?

Jak se adaptovat na krizi?

Jak pracovat s úzkostí?