Speciální pedagogika

poradenství z oblasti speciální pedagogiky, diagnostiky, psychoterapie

Na ZČU zajišťuje podpůrné a poradenské služby pro studenty se specifickými potřebami Informační a poradenské centrum (IPC).

V IPC se může na základě vstupních diagnostik vytvořit modifikace studiuního řádu, zažádat o studijní asistenci, nebo třeba zapisovatelský servis. Podrobné informace jsou na webu Studentské otazníky.

Služby pro uchazeče o studium

Uchazeům o studium na ZČU, kteří jsou osobami se specifickými potřebami se mohou rovněž obrátit na IPC. IPC může zajistit úpravu přijímacího řízení (např. zajistí, aby se konala v bezbariérových prostorách, zajistí přístup asistenta či asistenčního psa k přijímací zkoušce, či využití kompenzačních pomůcek).