O nás

Informační a poradenské centrum ZČU

Informační a poradenské centrum (IPC) je celouniverzitní pracoviště, které provozuje odborné poradny pro studenty Západočeské univerzity v Plzni. Vedle toho je aktivní v projektové činnosti, kde často spolupracuje s výchovnými poradci ze základních a středních škol v Plzeňském kraji.

Komplexní poradenství pro studenty ZČU

Ať už studenti hledají odpovědi na otázky související se studiem, psychologickou podporu, právní či kariérové poradenství, mohou se obrátit na IPC. Vše o poradnách lze nalézt na webu Studentské otazníky v záložce Nech si poradit.

Spolupráce se školami

V rámci své projektové činnosti IPC dlouhodobě spolupracuje se základními a středními školami v Plzeňském kraji a s jejich výchovnými poradci.

Kontakt

Univerzitní 20, 301 00 Plzeň
ipcentr@rek.zcu.cz
377631350