O nás

Informační a poradenské centrum ZČU

Informační a poradenské centrum (IPC) je celouniverzitní pracoviště, které provozuje odborné poradny pro studující Západočeské univerzity v Plzni. Vedle toho je aktivní v projektové činnosti, kde často spolupracuje s výchovnými poradci ze základních a středních škol v Plzeňském kraji.

Komplexní poradenství pro studenty ZČU

Ať už studující hledají odpovědi na otázky související se studiem, psychologickou podporu, právní či kariérové poradenství, mohou se obrátit na IPC. Vše o poradnách lze nalézt na webu Studentské otazníky v záložce Nech si poradit.

Projektová činnost

IPC bylo a je řešitelem či spoluřešitelem v řadě projektů, které jsou zaměřeny zejména na studium osob s různými specifickými potřebami. Může se jednat o studující se zdravotním znevýhodněním, migrační zkušeností, nebo třeba zkušeností s duševním onemocněním. Na tomto webu jsou umístěny výstupy ze dvou takovým projektů – Vzděláváním k úspěchu bez bariér (VZBB) a Systematická podpora duševního draví v adolescenci (PODUZ).

Spolupráce se školami

V rámci své projektové činnosti IPC dlouhodobě spolupracuje se základními a středními školami v Plzeňském kraji a s jejich výchovnými poradci.

Kontakt

Univerzitní 20, 301 00 Plzeň
ipcentr@rek.zcu.cz
377631350