Destigmatizace

Když duše není stigma

Šiřte s námi osvětu a vzdělávejte se v oblasti duševního zdraví a destigmatizace osob se zkušeností s duševním onemocněním. Zde na webu budou zveřejňovány vzdělávací a informační materiály, které se věnují tomuto tématu.

Ztvárněte svoji úzkost

Co pro vás znamená úzkost? Jak si ji představujete? Kdy vás naposledy potkala a proč? Jaká je vaše zkušenost? Jaké jsou její projevy a kdo z vašeho okolí s ní žije? Použijte umění a nadhled jako prostředek k vyjádření svých emocí, a vytvořte tak dílo, které může pomoci lidem ve stejné situaci.

Médium ani způsob zpracování tématu nejsou pevně stanovené, resp. může se jednat o video, koláž, fotografie, kresbu, malbu, báseň či prózu, audio nahrávku, atp.           

Do soutěže budou zařazené příspěvky, ve kterých bude označený profil @div_nej_ a vypsané tyto hashtagy: #ztvarnisvojiuzkost #divnejzcu

V případě technických komplikací lze zaslat soutěžní příspěvek na poduz@rek.zcu.cz.

Deadline 11. 5. 2022.

DIV_NEJ

Uvědomujete si, že mohou být lidé se zkušeností s duševním onemocněním stigmatizováni? Nebo se sami někdy cítíte divně a potřebujete opečovat svoji duši? Sledujte na sociálních sítích náš profil DIV_NEJ.