Kariérové poradenství

Materiály

V projektu vnikla řada materiálů týkajících se kariérového poradenství ve školách, které můžete využívat:

Tyto pracovní listy a online aplikace získaly Národní cenu kariérového poradenství za rok 2020, kterou každý rok uděluje Centrum Euroguidance při Domě zahraniční spolupráce v součinnosti s dalšími evropskými zeměmi. Více informaci zde: https://www.euroguidance.cz/novinky/2020/nckp.html