Partneři

Partner projektu:

Krajské centrum vzdělávání Plzeň

Role KCV v projektu Systematická podpora duševního udraví v adolescenci spočívá zejména v tvorbě vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky, které budou dostupné i po skončení projektu.

KCV, konkrétně jeho segment Kariérové poradenství (dříve Info Kariéra), bylo již v minulosti zapojeno do projektů Informačního a poradenského centra ZČU. Mimořádné úspěšný byl projekt Vzděláním k úspěchu bez bariér, jehož výstupy byly oceněny Národní cenou kariérového poradenství.

KCV vzniklo v lednu 2005 jako příspěvková organizace Plzeňského kraje (pod dlouhým názvem “Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42”). Zajišťuje realizaci akreditovaných vzdělávacích programů pro pedagogy, které nabízí formou Programové nabídky dvakrát ročně. Vedle toho realizuje také akce na klíč pro celé pedagogické sbory a poskytuje poradenství školám a školským zařízením v otázkách metodiky, řízení škol a školských zařízení. Dále se věnuje kariérovému poradenství pro veřejnost a školy a jeho rozvoji nejen v Plzeňském kraji. Mezi další součásti KCV patří i jazyková škola poskytující denní pomaturitní studium, odpolední jazykové kurzy a také jazykové zkoušky. Více na www.kcv.cz.

Spolupracující organizace:

Fokus Praha, z. ú.

Fokus vznikl jako jedna z prvních neziskových organizací již v roce 1990. Jeho posláním je podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním, pro které nabízí komplexní komunitní péči v neústavních podmínkách. Pomáháhají lidem v jejich centrech, kde poskytují sociální a zdravotní služby za účelem zkvalitnění jejich každodenního života. Dále vzdělávají odbornou i laickou veřejnost. Zabývají se sociálním podnikáním a zaměstnvají osoby se zdravotním handicapem.

Aktivně se podílejí na realizaci reformy péče o duševní zdraví.

Ledovec, z. s.

Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách.