Partneři

Partner projektu:

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Role KCVJŠ v projektu Systematická podpora duševního spočívá ve tvorbě vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky, které budou dostupné i po skončení projektu.

KCVJŠ, konkrétně její součást InfoKariéra, bylo již v minulosti zapojeno do projektů Informačního a poradenského centra ZČU. Mimořádné úspěšný byl projekt Vzděláním k úspěchu bez bariér, jehož výstupy byly oceněny Národní cenou kariérového poradenství.

KCVJŠ vzniklo v lednu 2005 jako příspěvková organizace Plzeňského kraje. Zajišťuje realizaci akreditovaných vzdělávacích programů, které nabízí formou Programové nabídky dvakrát ročně. Vedle toho realizuje také akce na klíč pro celé pedagogické sbory a poskytuje poradenství školám a školským zařízením v otázkách metodiky, řízení škol a školských zařízení. 

  • další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
  • poradenství školám a školským zařízením v otázkách metodiky, řízení škol a školských zařízení
  • informace o nových směrech a postupech ve vzdělávání
  • koordinace podpůrných činností pro školy a školská zařízení
  • spolupráce na rozvojových programech a dalších akcích

Spolupracující organizace:

Fokus Praha, z. ú.

Fokus vznikl jako jedna z prvních neziskových organizací již v roce 1990. Jeho posláním je podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním, pro které nabízí komplexní komunitní péči v neústavních podmínkách. Pomáháhají lidem v jejich centrech, kde poskytují sociální a zdravotní služby za účelem zkvalitnění jejich každodenního života. Dále vzdělávají odbornou i laickou veřejnost. Zabývají se sociálním podnikáním a zaměstnvají osoby se zdravotním handicapem.

Aktivně se podílejí na realizaci reformy péče o duševní zdraví.

Ledovec, z. s.

Ledovec je nezisková organizace, která nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách.