Pravidla pro návštěvníky chatové poradny

Jak se k nám připojit?

Pro využití chatové linky Vám stačí počítač se stabilním připojením k internetu. Při vstupu nemusíte zadávat Vaše jméno, jen přezdívku pod kterou budete chtít vystupovat. Pro využití služby se není třeba nikde registrovat.   Služba je poskytována zdarma.

Jsme anonymní.

Naše poskytovaná služba je vždy anonymní, proto žádný z poradců od Vás nebude vyžadovat žádné osobní informace, pokud je vy sám/a nebudete chtít sdělit. V anonymitě zůstává i sám poradce, proto od něj nedostanete žádné jiné kontakty či údaje, než ty které jsou uvedeny na stránkách Informačního poradenského centra (dále jen IPC) nebo na webu: https://bezbarier.zcu.cz/.

Dodržujeme mlčenlivost.

Ctíme zásady Vašeho soukromí, proto dodržování mlčenlivosti je samozřejmostí. Neuchováváme žádná data a celý tým dodržuje mlčenlivost. Dle trestního zákona (§368 a §367, TZ ) se na naší službu vztahuje oznamovací povinnosti, a to zejména v případech povede-li Vaše jednání či konání k ohrožení života Vašeho nebo jiné osoby. V tomto případě Vás budeme o této skutečnosti informovat. 

Kdy se na nás můžete obrátit?

Služba je poskytována bezplatně, vždy v předem stanovených časech. Provozní doba krizové linky je zveřejněna na stránkách https://bezbarier.zcu.cz/poradny/psychologicka-poradna/

Nastane-li situace, kdy bychom se Vám nemohli věnovat, dozvíte se to včas na stránkách bezbarier.zcu.cz nebo na facebookových stránkách Informačního a poradenského centra.

Co od nás můžete očekávat?

Chatová poradna není náhradou za odbornou pomoc. Nejedná se o terapii, sociální poradenství či krizovou linku. Pracovník poradny Vám může věnovat max. 60 minut, během kterých Vám pomůže se zmírněním Vašich duševních obtíží, bude Vám naslouchat a doporučí Vám možná řešení a další postupy. Po DOHODĚ S PORADCEM a v rámci kapacity služby, je možno pokračovat v poradenství následující možný den. Do služby se můžete přihlásit 1x denně. Vyžaduje-li Vaše situace jiný druh podpory, které není náplní chatové poradny, pracovník Vám poskytne informace o dalším možném postupu. Neozvete-li se nám po dobu delší jak 10 minut, chat s Vámi ukončíme, aby službu mohl využít další klient. Služba je vždy provozována v českém jazyce.

Každý s kým se na chatu setkáte, pracuje dle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Jedná se o vyškolené pracovníky v poradenské činnosti. Pracovník si průběžně prohlubuje a zvyšuje svou kvalifikaci, čímž Vám může poskytnout efektivnější a kvalitnější podporu k řešení. V průběhu chatu se věnujeme jen Vám, jste pro nás na prvním místě. 

Jak se u nás chovat?

Vyvarujte se záměrně mířených nadávek, vulgární mluvy a psaní zpráv se sexuálním podtextem. Vulgární mluvu akceptujeme jen, slouží-li jako ventilační mechanismus. V opačném případě, toto chování povede k ukončení chatu ze strany pracovníka. Taktéž je indikací pro ukončení hovoru akutní intoxikace, která znemožňuje hovor s klientem.

Co dělat když nejsme online?

V případě, že nikdo nebude online nebo bude poradce zaneprázdněn, můžete nám zanechat vzkaz prostřednictvím mailu poradna@rek.zcu.cz. Reakční doba jsou nejdéle 2 pracovní dny. V dalším případě se můžete obrátit na jinou poradenskou službu či linku důvěry. Seznam odkazů na služby, kam se můžete obrátit, naleznete na webových stránkách https://bezbarier.zcu.cz/poradny/.

Něco se Vám nelíbí?

Pokud jste se během chatu setkal/a s něčím, s čím jste byl/a spokojen/a, máte právo podat stížnost. Zašlete ji prosím na ipcentr@service.zcu.cz a my ji budeme v nejkratším možném čase řešit.