Škola se zdravou duší

Naším cílem je zpřístupnit podporu nejen pro děti, adolescenty, žáky a studenty, ale podpořit i pedagogické pracovníky, odbornou veřejnost, sociální pracovníky a osoby, které se o téma zajímají, ať už kvůli své profesi nebo z osobních důvodů, v jejich vzdělávání a pomoci jim s orientací v tématech: podpora osob se zkušeností s duševním onemocněním, destigmatizace, „zdravá škola“ (wellbeing, wellcoming), prevence, krizová intervence, atd.

Dále bychom rádi všem zprostředkovali základní informace, kam se můžete v rámci Plzeňského kraje obrátit o pomoc. 

Odkázali vás na zajímavé projekty a sdíleli s vámi naše zkušenosti.

To vše najdete na této stránce – „Škola se zdravou duší“.

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo potřebujete odbornou podporu, nebojte se na nás obrátit na emailu poduz@rek.zcu.cz.

V naléhavých případech můžete využít i konzultací odborných poradců v rámci našich poraden.