Škola se zdravou duší

Vítejte!

Možná jste viděli video, možná právě držíte v rukou leták, možná obojí a možná jste tohle video zatím neviděli.

To je nejisté.

Co je jisté?

Že jste právě teď na stránkách projektu PODUZ, a že vás určitě zajímá škola se zdravou duší.

Se zdravou duší?

JO!!

A kde?

Ona má škola duši?

Jak vypadá?

Co ji tvoří?

Co potřebuje?

Škola se zdravou duší potřebuje, aby všichni uvnitř (školy) byli v fyzicky i psychicky vyrovnaní. To neznamená, že nemohou právě prožívat těžké chvíle, ale že na to nejsou sami, protože škola je pro ně místem kde se cítí dobře.

Aby se v ní i o ní mluvilo důstojným jazykem.

Aby byla krásná z venku i uvnitř a aby se měla ráda.

Aby disponovala takovým klimatem, které …

 • Je respektující.
 • Je otevřené.
 • Je zaměřené na silné stránky (nikoliv jen chyby).
 • Chybu vnímá jako příležitost, nebo nástroj k dalšímu růstu.
 • Podporuje pozitivní smýšlení. 
 • Umožňuje seberealizaci.
 • Umožňuje sociální kontakt.
 • Poskytuje bezpečí a jistotu.
 • Nabízí sounáležitost.

Škola je totiž místo, kde všichni strávíme během života spoustu času, o to víc, staneme-li se pedagogem, uklízečkou, školníkem, nebo kuchařkou a škola se tak stane nejen místem pro vzdělání, ale je i místem našeho zaměstnání.

Hledáte inspiraci?

Moudrá s(l)ova nestačí

Pracovní listy

A jak se cítíte ve své škole / na svém pracovišti vy?

Div_nej workshop

Co to je?

Je zážitkový skupinový program primární prevence pro žáky, studující ve věku 15-21 let a jejich pedagogy. Tento cca 6+ hodinový workshop:

 • otevírá téma duševního zdraví, psychické krize a duševního onemocnění,
 • podporuje dovednost komunikace v těchto oblastech,
 • podporuje uvědomění si (a pojmenování) jednotlivých emocí, které běžně každý z nás prožívá, normalizuje jejich projevy,
 • podporuje uvědomění si vlastních silných stránek a motivů,
 • podporuje jedinečnost, hledání a nalézání jistot,
 • podporuje destigmatizaci (nejen) v oblasti duševního onemocnění,
 • pracuje s vizualizací možností podpory,
 • podporuje zmocňování žáků.

Z čeho vychází?

Program vychází ze dvou již zavedených a ověřených metodických zdrojů. Propojuje oblast péče o duševní zdraví s metodami využívanými v kariérovém poradenství, a tím reaguje na potřeby mladých lidí v procesu vzdělávání, kteří hledají sami sebe a cestu, kterou se ve svém životě chtějí vydat.

Prvním zdrojem je preventivní program Blázníš? No a! – zaměřující se na duševní zdraví a destigmatizaci duševně nemocných lidí (Fokus Praha, z.ú.).

Druhým, neméně důležitým zdrojem, je workshop Kdo jsem a co chci – zážitkový program skupinového kariérového poradenství zaměřený na mapování silných stránek žáků a jejich zájmů, osobních hodnot, motivů a cílů, rozvoj kariérových kompetencí (Krajské centrum vzdělávání, Plzeň).

Program vznikl v rámci projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci financovaného z programu Zdraví EHP a Norských fondů.

Co udělat, když chcete Div_nej workshop ve škole?

Prvním krokem v naší spolupráci a přípravě realizace workshopu je vybrání vhodného termínu a  jmenování styčné osoby za Vaši instituci, se kterou se budou dojednávat další náležitosti. Po domluvě bude následovat osobní návštěva koordinátorky workshopu ve škole, kde společně projdeme prostory, ve kterých se akce bude konat,  dojednáme jejich uspořádání a další podrobnosti. Důležitou součástí je sdílení informací o kolektivu, pro který se workshop realizuje. Například jsou-li ve třídě nějaká specifika (např. studenti či studentky s vlastní zkušeností s duševním onemocněním či nějakým typem prožitého traumatu). Realizátoři workshopu jsou zkušení lektoři a lektorky, součástí týmu jsou též peer pracovníci a pracovnice, kteří dokáží kvalitně zpracovat i mnohé nepředvídané situace, zároveň se ale snažíme být co nejlépe připraveni na potřeby dané skupiny.

Ze strany školy je potřeba zajistit:

 • rozdělení třídy do dvou skupin a informování žáků o realizovaném workshopu – jeho časové dotaci a také o jeho povaze a zaměření;ČASOVÁ DOTACE WORKSHOPU – workshop je rozdělen do tří bloků, z nichž každý trvá cca 1,5 hodiny (8:30-10:00, 10:15-11:45, 12:00-13:30);
 • dva oddělené prostory, které by mohly být ve stejný čas využívány a zároveň skýtají dostatek klidu a soukromí;
 • personální obsazení z řad pedagogů. Ideálně by se workshopu měl/a účastnit třídní učitel/-ka (s jednou skupinou) a druhý pedagog či pedagožka s vazbou na daný třídní kolektiv (s druhou skupinou). Od zúčastněných vyučujících se očekává aktivní zapojení do celé realizace workshopu, ve smyslu účasti na všech aktivitách, které se v rámci akce DIV_NEJ workshop budou dít;
 • realizátorský tým zajistí pracovní listy a další materiály využívané při workshopech, škola zajistí flipchart a dataprojektor pro oba prostory.

Pro účely plánování workshopu, zodpovězení Vašich dotazů je Vám k dispozici koordinátorka aktivity DIV_NEJ workshop, Mgr. Klára Jedličková, tel: +420 728 527 067, poduz@rek.zcu.cz.

Škola se zdravou duší je výstup projektu PODUZ (Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci reg. č. ZD-ZDOVA1-013).