Konference

Konference DOBRÁ PRAXE 2023

„Škola jako místo pro…“

18. – 19. října v Plzni v prostoru Moving Station

„Škola jako místo pro …“ je podtitul letošní dvoudenní Konference Dobrá praxe 2023. Vnímáme školu jako klíčové místo pro rozvoj každého žáka, který bude vést plnohodnotný život a bude uplatnitelný v proměňující se společnosti. V rámci toho se zároveň snažíme poukázat na nutnost spolupráce uvnitř škol a důležitost síťování škol s ostatními sociálními partnery. 

První den se zaměříme na roli pedagogů a kariérového poradenství při získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní i osobní život.

Druhý den pak orientujeme více na sdílení zkušeností s aktivitami, které přispívají ke snižování nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a na to, jak podpořit maximální rozvoj potenciálu žáků, studentů i pedagogů.

Pořadateli Konference Dobrá praxe 2023 jsou Informační a poradenské centrum ZČU a Krajské centrum vzdělávání. Účast na konferenci je zdarma.

Užitečné informace

Zajímá vás více podrobností o místě konání? Hledáte ubytování po dobu konání konference, nebo potřebujete vědět, jak je to v Pzni s MHD? Odpovědi můžete najít na těchto webových stánkách:


Ohlédnutí do minulosti

Zajímá vás, jaké byly konference, které jsme pořádali v minulosti? Pod následujícím odkazem najdete přehledy přednášek, prezentace a videa z probělých konferencí.