VZDĚLÁVÁNÍM K DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ

Vzdělávání je celoživotní a komplexní proces.

Setkáváte se ve třídách se smutkem, úzkostí, pláčem, agresí, strachem, mlčením, studem…? Narážíte na ně i ve sborovně nebo ve vlastním těle? Nevíte, co s tím?

Vedle základního teoretického ukotvení se v tématech, Vás kurz může podpořit v tom, jak pojmenovávat rozličné emoce, jak si jich všímat, jak být vnímavější k jejich dopadům. Podpoříme Vaše dovednosti, jak na tato témata otevírat komunikaci v celé skupině, ale i s  jednotlivcem, obohatí Váš jazyk i orientaci v problematice duševních onemocnění a jeho léčby.

Kurz zároveň disponuje prostorem pro vzájemné sdílení.

V rámci projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci nabízíme dané pedagogům vzdělávací akce zdarma.

Cíle vzdělávání:

 • přinést informace o tématech duševního zdraví, psychické krize, dospívání  a duševních onemocnění
 • představit primární prevenci v oblasti duševního zdraví a její možnosti v prostředí školy 
 • podpořit dovednost  komunikovat na daná témata se skupinou dětí a dospívajících
 • podpořit základní návyky pro vlastní efektivní duševní hygienu 
 • přinést  nebo nabídnout různé pohledy na souvislosti? mezi….pohled na vztah dospívání / rizikového chování / psychické krize

Komplexní kurz Vzděláváním k duševnímu zdraví

Účastníci komplexního kurzu absolvují: vstupní setkání, základní kurz, skupinové konzultace, prohlubující semináře dle vlastního výběru, kazuistické semináře dle vlastního výběru, mají k dispozici e-learning a další materiály a na závěr absolvují skupinové ukončení.

Místo konání: učebny Info Kariéry, Tylova 33, Plzeň

Termín: únor – červen 2022
Počet hodin: 16 – 30

Registrace uzavřena

Vstupní setkání

Termín: 14. 2. 2022 od 14:00 do 18:00
Lektor: Mgr. Alena Vrbová, DiS.
Otevření tématu prevence duševního onemocnění – psychické obtíže, psychická krize a duševní onemocnění, o co vlastně jde.

Základní kurz:

Termín: 24. 2. 2022 od 13:00 do 18:00
Témata:

 • Dospívání a psychická krize (1h) – lektor: Mgr. Naďa Hana Zmeková
 • Duševní onemocnění a rizikové chování v adolescenci (1h) – lektoři: Mgr. Alena Vrbová, DiS. a Mgr. Marek Rubricius
 • Základy krizové intervence ve škole (1h) – lektor: Mgr. Alena Vrbová, Dis.
 • Prevence, klima a já (1h) – lektor: Mgr. Barbora Kreislová
 • Psychohygiena, moje možnosti a limity (1h) – lektor: Ing. Alena Lochmannová, Ph.D.,MBA
Skupinové konzultace:

Termín: 28. 2. 2022 a 22. 4. 2022
Mentor: Mgr. Alena Vrbová, DiS.

Prohlubující seminář
Hněv a agrese ve školní lavici

Termín: 22. 3. 2022 od 14:30 do 16:45
Lektorka: Mgr. Bohuslava Havránková, DiS.

Registrace uzavřena

Pedagogové se ve své práci nezřídka dostávají do situací, kdy u jejich žáků dochází k nekontrolovaným výbuchům hněvu, které pak mohou vyústit do agresivního chování.

Prohlubující seminář je otevřen pro všechny, kteří se zajímají o to, jak takovým náročným situacím ve školním prostředí předcházet, redukovat je a jak kritické okamžiky zvládnout ve prospěch obou stran.

Témata semináře:

 • možné příčiny a spouštěče agresivních projevů, jaká je jejich souvislost s určitými osobnostními rysy a poruchami, kdy jde o naučené či účelové chování
 • vliv učitelů na vznik či posilování agresivních reakcí žáků
 • porozumění vlastnímu hněvu – osvojení si dovedností, které lze využít při práci s vlastním hněvem nebo při podpoře žáků naučit se zvládat svůj hněv
 • zásady komunikace při setkání s agresivním žákem
 • sdílení příkladů dobré praxe, které mohou pedagogům pomoci propojit teoretický rámec s vlastní učitelskou praxí
Tři tematické kazuistické semináře

Kazuistické semináře budou mít formu balintovské skupiny, do které přináší účastníci vlastní problematické příklady z praxe, a s pomocí kolegů a zúčastněného odborníka se snaží vybranou kazuistiku řešit.

Úzkost a deprese před katedrou i za ní

Termín: 30. 3. 2022 od 14:30 do 16:45
Host: MUDr. David Hynčík

Sebevražedné chování

Termín: 8. 4. 2022 od 14:30 do 16:45
Host: Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA

Poruchy příjmu potravy

Termín: 18. 5. 2022 od 14:30 do 16:45
Host: MUDr. Michael Krs

Skupinové ukončení:

Termín: 3. 6. 2022 od 9:00 do 12:00
Lektor: Mgr. Alena Vrbová, DiS.

Základní kurz prevence duševního onemocnění

Termín: 24. 2. 2022 od 13:00 do 18:00
Počet hodin: 5

Registrace uzavřena

Kurz bude online přes aplikaci Zoom a všem přihlášeným přijde odkaz do e-mailu.

V základním kurzu pět lektorů stručně představí pět témat během pěti vyučovacích hodin. Mělo by zaznít to nejpodstatnější pro učitele ve škole.
Témata:

 • Dospívání a psychická krize (1h) – lektor: Mgr. Naďa Hana Zmeková
 • Duševní onemocnění a rizikové chování v adolescenci (1h) – lektoři: Mgr. Alena Vrbová, DiS. a Mgr. Marek Rubricius
 • Základy krizové intervence ve škole (1h) – lektor: Mgr. Alena Vrbová, Dis.
 • Prevence, klima a já (1h) – lektor: Mgr. Barbora Kreislová
 • Psychohygiena, moje možnosti a limity (1h) – lektor: Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA

Každému z témat je možné věnovat se následně do hloubky v prohlubujících seminářích a e-learningu.

Kazuistický seminář na téma: Úzkost a deprese před katedrou i za ní

Termín: 30. 3. 2022 od 14:30 do 16:45
Host: MUDr. David Hynčík

Registrace uzavřena

Kazuistický seminář má formu balintovské skupiny, do které přináší účastníci vlastní problematické příklady z praxe, a s pomocí kolegů a zúčastněného odborníka se snaží vybranou kazuistiku řešit.

Na tento seminář jsou zváni všichni, kdo mají zkušenost s depresivními nebo úzkostnými žáky a potřebují podporu pro lepší porozumění a lepší zvládání těchto situací ve škole, nebo tomu chtějí předcházet.

Kazuistický seminář na téma: Sebevražedné chování

Termín: 8. 4. 2022 od 14:30 do 16:45
Host: Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA

Registrace uzavřena

Kazuistický seminář má formu balintovské skupiny, do které přináší účastníci vlastní problematické příklady z praxe, a s pomocí kolegů a zúčastněného odborníka se snaží vybranou kazuistiku řešit.

Na tento seminář jsou zváni všichni, kdo mají zkušenost se sebevražednými tendencemi u žáků a potřebují podporu pro lepší porozumění a lepší zvládání těchto situací ve škole. nebo tomu chtějí předcházet.

Kazuistický seminář na téma: Poruchy příjmu potravy

Termín: 18. 5. 2022 od 14:30 do 16:45
Host: MUDr. Michael Krs

Registrace uzavřena

Kazuistický seminář má formu balintovské skupiny, do které přináší účastníci vlastní problematické příklady z praxe, a s pomocí kolegů a zúčastněného odborníka se snaží vybranou kazuistiku řešit.

Na tento seminář jsou zváni všichni, kdo mají zkušenost se žáky potýkající se s poruchami příjmu potravy a potřebují podporu pro lepší porozumění a lepší zvládání těchto situací ve škole, nebo tomu chtějí předcházet.

Prohlubující seminář: Hněv a agrese ve školní lavici

Termín: 22. 3. 2022 od 14:30 do 16:45
Lektorka: Mgr. Bohuslava Havránková, DiS.

Registrace uzavřena

Pedagogové se ve své práci nezřídka dostávají do situací, kdy u jejich žáků dochází k nekontrolovaným výbuchům hněvu, které pak mohou vyústit do agresivního chování.

Prohlubující seminář je otevřen pro všechny, kteří se zajímají o to, jak takovým náročným situacím ve školním prostředí předcházet, redukovat je a jak kritické okamžiky zvládnout ve prospěch obou stran.

Témata semináře:

 • možné příčiny a spouštěče agresivních projevů, jaká je jejich souvislost s určitými osobnostními rysy a poruchami, kdy jde o naučené či účelové chování
 • vliv učitelů na vznik či posilování agresivních reakcí žáků
 • porozumění vlastnímu hněvu – osvojení si dovedností, které lze využít při práci s vlastním hněvem nebo při podpoře žáků naučit se zvládat svůj hněv
 • zásady komunikace při setkání s agresivním žákem
 • sdílení příkladů dobré praxe, které mohou pedagogům pomoci propojit teoretický rámec s vlastní učitelskou praxí.