VZDĚLÁVÁNÍM K DUŠEVNÍMU ZDRAVÍ

Vzdělávání je celoživotní a komplexní proces.

Setkáváte se ve třídách se smutkem, úzkostí, pláčem, agresí, strachem, mlčením, studem…? Narážíte na ně i ve sborovně nebo ve vlastním těle? Nevíte, co s tím?

Nabízíme vám vzdělávací akce pro podporu a rozvoj duševního zdraví žáků a pedagogů, během nichž se naučíte s takovými emocemi pracovat a nepříjemným situacím předcházet.
Můžete si vybrat jen některé akce nebo projít celým komplexním vzděláváním během jednoho pololetí.

V rámci projektu Systematická podpora duševního zdraví v adolescenci nabízíme dané pedagogům vzdělávací akce zdarma.

Cíle vzdělávání:

 • informovat o tématu duševního zdraví a nemoci
 • seznámit s tím, co vše je prevence duševního onemocnění a jak ji dělat
 • naučit se preventivním způsobem pracovat a komunikovat s cílovou skupinou
 • podpora sebepéče (duševní hygiena)
 • pohled na vztah dospívání / rizikového chování / psychické krize

Komplexní kurz Vzděláváním k duševnímu zdraví

Účastníci komplexního kurzu absolvují: vstupní setkání, základní kurz, skupinové konzultace, prohlubující semináře dle vlastního výběru, kazuistické semináře dle vlastního výběru, mají k dispozici e-learning a další materiály a na závěr absolvují skupinové ukončení.

Místo konání: učebny Info Kariéry, Tylova 33, Plzeň

Termín: únor – červen 2022
Počet hodin: 16 – 30
Registrace

Vstupní setkání

Termín: 14. 2. 2022 od 14:00 do 18:00
Lektor: Mgr. Alena Vrbová, DiS.
Otevření tématu prevence duševního onemocnění – psychické obtíže, psychická krize a duševní onemocnění, o co vlastně jde.

Základní kurz:

Termín: 24. 2. 2022 od 13:00 do 18:00
Témata:

 • Dospívání a psychická krize (1h) – lektor: Mgr. Naďa Hana Zmeková
 • Duševní onemocnění v adolescenci a formy rizikového chování (1h) – lektoři: Mgr. Alena Vrbová, DiS. a Mgr. Marek Rubricius
 • Základy krizové intervence ve škole (1h) – lektor: Mgr. Alena Vrbová, Dis.
 • Prevence, klima a já (1h) – lektor: Mgr. Barbora Kreislová
 • Psychohygiena, moje možnosti a limity (1h) – lektor: Ing. Alena Lochmannová, Ph.D.,MBA
Skupinové konzultace:

Termín: 28. 2. 2022 a 22. 4. 2022
Mentor: Mgr. Alena Vrbová, DiS.

Prohlubující semináře a e-learning:

Termín: březen až květen

Obsah a termíny budou upřesněny.

Tři tematické kazuistické semináře

Kazuistické semináře budou mít formu balintovské skupiny, do které přináší účastníci vlastní problematické příklady z praxe, a s pomocí kolegů a zúčastněného odborníka se snaží vybranou kazuistiku řešit.

Úzkost a deprese před katedrou i za ní

Termín: 30. 3. 2022 od 14:30 do 16:45
Host: MUDr. David Hynčík

Sebevražedné chování

Termín: 8. 4. 2022 od 14:30 do 16:45
Host: Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA

Poruchy příjmu potravy

Termín: 18. 5. 2022 od 14:30 do 16:45
Host: MUDr. Michael Krs

Skupinové ukončení:

Termín: 30. 5. nebo 3. 6. 2022
Lektor: Mgr. Alena Vrbová, DiS.

Základní kurz prevence duševního onemocnění

Termín: 24. 2. 2022 od 13:00 do 18:00
Počet hodin: 5
Registrace

V základním kurzu pět lektorů stručně představí pět témat během pěti vyučovacích hodin. Mělo by zaznít to nejpodstatnější pro učitele ve škole.
Témata:

 • Dospívání a psychická krize (1h) – lektor: Mgr. Naďa Hana Zmeková
 • Duševní onemocnění v adolescenci a formy rizikového chování (1h) – lektoři: Mgr. Alena Vrbová, DiS. a Mgr. Marek Rubricius
 • Základy krizové intervence ve škole (1h) – lektor: Mgr. Alena Vrbová, Dis.
 • Prevence, klima a já (1h) – lektor: Mgr. Barbora Kreislová
 • Psychohygiena, moje možnosti a limity (1h) – lektor: Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA

Každému z témat je možné věnovat se následně do hloubky v prohlubujících seminářích a e-learningu.

Kazuistický seminář na téma: Úzkost a deprese před katedrou i za ní

Termín: 30. 3. 2022 od 14:30 do 16:45
Host: MUDr. David Hynčík
Registrace

Kazuistický seminář má formu balintovské skupiny, do které přináší účastníci vlastní problematické příklady z praxe, a s pomocí kolegů a zúčastněného odborníka se snaží vybranou kazuistiku řešit.

Na tento seminář jsou zváni všichni, kdo mají zkušenost s depresivními nebo úzkostnými žáky a potřebují podporu pro lepší porozumění a lepší zvládání těchto situací ve škole, nebo tomu chtějí předcházet.

Kazuistický seminář na téma: Sebevražedné chování

Termín: 8. 4. 2022 od 14:30 do 16:45
Host: Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA
Registrace

Kazuistický seminář má formu balintovské skupiny, do které přináší účastníci vlastní problematické příklady z praxe, a s pomocí kolegů a zúčastněného odborníka se snaží vybranou kazuistiku řešit.

Na tento seminář jsou zváni všichni, kdo mají zkušenost se sebevražednými tendencemi u žáků a potřebují podporu pro lepší porozumění a lepší zvládání těchto situací ve škole. nebo tomu chtějí předcházet.

Kazuistický seminář na téma: Poruchy příjmu potravy

Termín: 18. 5. 2022 od 14:30 do 16:45
Host: MUDr. Michael Krs
Registrace

Kazuistický seminář má formu balintovské skupiny, do které přináší účastníci vlastní problematické příklady z praxe, a s pomocí kolegů a zúčastněného odborníka se snaží vybranou kazuistiku řešit.

Na tento seminář jsou zváni všichni, kdo mají zkušenost se žáky potýkající se s poruchami příjmu potravy a potřebují podporu pro lepší porozumění a lepší zvládání těchto situací ve škole, nebo tomu chtějí předcházet.