Knihovna

Rozšiřující materiál pro kurz Vzděláním k duševnímu zdraví

Dospívání a psychická krize

Duševní onemocnění a rizikové chování v adolescenci

Prevence, klima a já

Hněv a agrese ve školní lavici

Psychohygiena, moje možnosti a limity

Základy krizové intervence ve škole

Sebevražedné chování

Rozšiřující podklady v oblasti duševního zdraví

13 rad pro udržení dobrého duševního zdraví

Aktivity pro podporu wellbeingu ve školách

Intervence pedagoga v případě psychické krize/ duševního onemocnění žáka

Jak se zachovám když…

Duševní nemoc u dětí a dospívajících

Emoční management: Aktivity a hry

Jak identifikovat žáka s psychickými obtížemi

Jak poznám, že má můj spolužák psychické obtíže – a jak s ním mluvit

Kdy a komu si říct o pomoc, když mám psychické obtíže

Národní akční plán pro duševní zdraví

Příručka pro tvorbu zdravého a bezpečného klima školy

Trauma v dětsví a adolescenci

Kdy, jak a komu přiznat své duševní onemocnění v prostředí školy

Duše za školou

Smluvní vztahy s nezletilou osobou v sociálních službách

Školní poradenství v praxi

Pro pedagogy

Přehled změn ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Jak jednoduše postupovat při výuce žáka s poruchou učení – český jazyk

Jak jednoduše postupovat při výuce žáka s poruchou učení – cizý jazyk

Celý život je učení aneb Stručný vhled do vývoje finského vzdělávacího systému.

Distanční výuka a žáci se SVP

Pro zákonné zástupce – čtení nejen pro rodiče

Jak efektivně pracovat sdítětem se SVP

Jak se adaptovat na krizi?

Jak pracovat s úzkostí?