Knihovna

Rozšiřující materiál pro kurz Vzděláním k duševnímu zdraví

Dospívání a psychická krize

Duševní onemocnění a rizikové chování v adolescenci

Prevence, klima a já

Hněv a agrese ve školní lavici

Psychohygiena, moje možnosti a limity

Základy krizové intervence ve škole

Sebevražedné chování

Rozšiřující podklady v oblasti duševního zdraví

13 rad pro udržení dobrého duševního zdraví

Aktivity pro podporu wellbeingu ve školách

Intervence pedagoga v případě psychické krize/ duševního onemocnění žáka

Jak se zachovám když…

Duševní nemoc u dětí a dospívajících

Emoční management: Aktivity a hry

Jak identifikovat žáka s psychickými obtížemi

Jak poznám, že má můj spolužák psychické obtíže – a jak s ním mluvit

Kdy a komu si říct o pomoc, když mám psychické obtíže

Národní akční plán pro duševní zdraví

Příručka pro tvorbu zdravého a bezpečného klima školy

Trauma v dětsví a adolescenci

Kdy, jak a komu přiznat své duševní onemocnění v prostředí školy

Duše za školou

Smluvní vztahy s nezletilou osobou v sociálních službách

Školní poradenství v praxi

Videotéka pro duševní zdraví

Blázníš? No a! – Manuál pro pedagogy

Rozdíl mezi empatií a soucitem

V nastavení je možné zvolit české titulky

Řekni si o pomoc, když ti není dobře

Technika čtvercového dýchání

Psychohygiena pro pedagoga – Marie Salomonová

O krok blíže k pomoci (prevence sebevražd)

Zapomeňte na filmy! (destigmatizace)

Teorie citové vazby – jak nám dětství utváří život

Empatická výchova, aneb škoda rány, která padne

6. odborná konference Centra LOCIKA, 2021

Cyklus Bolesti dětské duše – 14. dílů

Od početí k dospělosti

O dětské psychiatrii, rodičích a dětech

Úzkosti

ADHD, vztek a agrese

Deprese

Sebepoškozování

Sebevražda

Sexuální zneužívání a domácí násilí

Gender a transsexualita

Závislosti

Poruchy příjmu potravy

Krizová intervence

Pomoc psychiatra a psychoterapeuta

Hospitalizace

Pro pedagogy

Přehled změn ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Jak jednoduše postupovat při výuce žáka s poruchou učení – český jazyk

Jak jednoduše postupovat při výuce žáka s poruchou učení – cizý jazyk

Celý život je učení aneb Stručný vhled do vývoje finského vzdělávacího systému.

Distanční výuka a žáci se SVP

Pro zákonné zástupce – čtení nejen pro rodiče

Jak efektivně pracovat sdítětem se SVP

Jak se adaptovat na krizi?

Jak pracovat s úzkostí?