Předešlé ročníky

2021

Psychické potíže dětí se SVP při distanční výuce
MUDr. Jana Komorousová, Ph. D., Mgr. Pavel Brenkus, BcA. Jan Tyl, Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

Spolupráce rodiny a školy a role školního psychologa
Mgr. Petra Štefflová

Projekt podporovaného vzdělávání Dostuduj.fit
Mgr. Petra ŠtefflováMgr. Nela Beranová a Bc. Pavel Cina

Vstřícné prostředí a vztahy ve škole a jejich vliv na průběh a výsledky vzdělávání
PhDr. Josef Basl, Ph.D., Mgr. Eva Chvátalová, Mgr. Jaromír Čermák a Mgr. Vlastimia Čepelák

Wellbeing ve škole
Mgr. Lukáš Vlček

Návrat žáků do škol
Mgr. Eva Vojáčková, Jakub Sachr, Mgr. Alexandra Petrů, Mgr. Marek Černý, Mgr. Martina Lísková a PaedDr. Ivana Košanová

Kariérové poradenství pro žáky se SVP
Mgr. Jan Brabec

Mají děti stejné šance ve vzdělávání?
Václav Korbel, Ph.D.

Psychohygiena pro pedagoga
Marie Salomonová

2020

Vzděláváním k úspěchu bez bariér
PhDr. Silvie Janovcová, Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.

Umění komunikace směřující k souladu
Mgr. Vlasta Lisková

Učení bez porovnávání
Mgr. Petra Dočkalová

Principy zdravé komunikace ve škole
PhDr. Petra Vávrová

Distanční výuka ve školách
Mgr. Václav Maněna, Ph.D.

Praktická inspirace pro poradenskou praxi
Mgr. Barbora Kreislová, Mgr. Jan Brabec

Nenásilná komunikace – koncept Marshalla Rosenberga
RNDr. Helena Kurzweilová, CSc.

2019

Informační a poradenské centrum ZČU – představení činnosti, projekt VZBB
Bc. Pavla Hrabačková, Mgr. Jana Krunclová

Psychické limity studentů v průběhu studia I. a II.
Ledovec, z.s. – Mgr. Alena Vrbová, DiS., Mgr. Marek Rubricius

Kariérové poradenství + Nabídka služeb pro školy
Člověk v tísni, o.p.s. – Mgr. Martina Bláhová, Klára Poppová

Sluchový hendikep a jeho specifika
SNN ČR – Mgr. Kristýna Voříšková

„Certifikát Čojč“, Osobní rozvoj mládeže v česko-německém pohraničí
A BASTA! z.s. – Ráchel Kopůncová

Sebeobsluha a mobilita zrakově postižených
Tyfloservis, o.p.s. – Bc. Martina Hrdonková, Mgr. Kateřina Kučerová

Líný, nedbalý, neprospívá – psychologické aspekty motivace ve škole
Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Nuda ve škole
Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Pohled pedopsychiatra a psychologa na děti ve školách
MUDr. Jana Komorousová, Ph.D., Mgr. Pavel Brenkus

Nespolupracující žák
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

2018

Psychiatrická problematika v edukačním procesu
PhDr. Mgr. Silvie Janovcová

Edukace žáků ZŠ s poruchami sluchu
Mgr. Jiří Pouska

Together for the Socio-Professional Insertion of Hearing Impared Students
Alina Boca

Dítě s poruchou autistického spektra na základní škole
Mgr. Alena Siváková

Projekt Individual placement and support – efektivní způsob zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
Mgr. Lucie Kolářová, Mgr. Věra Michalicová

Tranzitní program pro mladé lidi se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním, kteří studují na SĚ či SOU
Silvie Jirkovská

Využití asertivních technologií v procesu vzdělávání
PhDr. Milan Pešák, Břetislav Verner, CSc

Towards accessible higher education and career guidance
Sari Pohjola

Zážitkový kurz osobnostního rozvoje
Mgr. Tomáš Macko, Mgr. Ján Smolka

Jak lidé s psychickou chorobou ovlivnili historii
Mudr. Igor Průša

Příčiny neúspěšnosti při adaptaci na nové prostřědí
Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Kariérové poradeství pro žáky se SVP
INFO KARIÉRA

Studium s duševním onemocněním
Bc. Alena Vrbová, DiS, Mgr. Marek Rubricius