Předešlé ročníky

2019

Informační a poradenské centrum ZČU – představení činnosti, projekt VZBB
Bc. Pavla Hrabačková, Mgr. Jana Krunclová

Psychické limity studentů v průběhu studia I. a II.
Ledovec, z.s. – Mgr. Alena Vrbová, DiS., Mgr. Marek Rubricius

Kariérové poradenství + Nabídka služeb pro školy
Člověk v tísni, o.p.s. – Mgr. Martina Bláhová, Klára Poppová

Sluchový hendikep a jeho specifika
SNN ČR – Mgr. Kristýna Voříšková

„Certifikát Čojč“, Osobní rozvoj mládeže v česko-německém pohraničí
A BASTA! z.s. – Ráchel Kopůncová

Sebeobsluha a mobilita zrakově postižených
Tyfloservis, o.p.s. – Bc. Martina Hrdonková, Mgr. Kateřina Kučerová

Líný, nedbalý, neprospívá – psychologické aspekty motivace ve škole
Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Nuda ve škole
Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Pohled pedopsychiatra a psychologa na děti ve školách
MUDr. Jana Komorousová, Ph.D., Mgr. Pavel Brenkus

Nespolupracující žák
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

2018

Psychiatrická problematika v edukačním procesu
PhDr. Mgr. Silvie Janovcová

Edukace žáků ZŠ s poruchami sluchu
Mgr. Jiří Pouska

Together for the Socio-Professional Insertion of Hearing Impared Students
Alina Boca

Dítě s poruchou autistického spektra na základní škole
Mgr. Alena Siváková

Projekt Individual placement and support – efektivní způsob zaměstnávání lidí s duševním onemocněním
Mgr. Lucie Kolářová, Mgr. Věra Michalicová

Tranzitní program pro mladé lidi se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním, kteří studují na SĚ či SOU
Silvie Jirkovská

Využití asertivních technologií v procesu vzdělávání
PhDr. Milan Pešák, Břetislav Verner, CSc

Towards accessible higher education and career guidance
Sari Pohjola

Zážitkový kurz osobnostního rozvoje
Mgr. Tomáš Macko, Mgr. Ján Smolka

Jak lidé s psychickou chorobou ovlivnili historii
Mudr. Igor Průša

Příčiny neúspěšnosti při adaptaci na nové prostřědí
Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Kariérové poradeství pro žáky se SVP
INFO KARIÉRA

Studium s duševním onemocněním
Bc. Alena Vrbová, DiS, Mgr. Marek Rubricius